Beheren van conflicten

Indien we spreken van "conflicten beheren", is het hoofddoel steeds het conflict te neutraliseren en niet de tegenstander neutraliseren. Hierin zijn verschillende gradaties van geweld mogelijk en wij pleiten ervoor de gradatie van geweld steeds aan te passen aan de situatie waarin men zich bevindt.

Vermijden van conflicten

De eerste optie is altijd weggaan of vermijden. Indien een conflict niet vermeden kan worden, is het soms de beste optie om gewoon het ontstane conflict achter zich te laten en weg te gaan, indien dit mogelijk is.

escalatie

De volgende stap is zorgen dat men zo snel mogelijk weg kan indien dit niet het geval is, voor het conflict escaleert in geweld. Met een beperkt agressieve tussenkomst zichzelf losmaken zodat de plaats verlaten terug een optie is.

Soms is dit loskomen niet voldoende en moet men beperkte agressie gebruiken, niet alleen om te kunnen vluchten, maar ook om verdere acties van de tegenstander te ontraden. Dit gebeurt meestal door hem pijnprikkels te geven of door beperkt onder controle te nemen.

Neutraliseren van tegenstander

Een laatste optie is het conflict neutraliseren door de tegenstander agressief te behandelen tot hij het conflict onmogelijk kan verderzetten. Indien men mededogen wil tonen aan de tegenstander spreken we hier over een klem, indien dit mededogen niet gepast of niet mogelijk is, spreken we van een doorgezette klem of een reeks gerichte slagen en immobiliteit van de tegenstander.