Black Lotus - Buikgevoel

Voor ons is het beoefenen van een krijgskunst voor een groot deel terug te brengen naar: respect, discipline, beheersing en karakter.

Beheersing

Dit zijn tevens benodigdheden die we in het gewone leven heel hard nodig hebben. Wanneer wij beheerst, gedisciplineerd en respectvol door het leven proberen te gaan kunnen wij trachten het leven van anderen en onszelf te vergemakkelijken en bepalend te zijn. Dit vraagt natuurlijk veel karakter en doorzettingsvermogen.

Respect

Kung Fu als krijgskunst, kan (hopen wij) een stevige basis geven aan de mens en zijn omgeving. Het vertrouwen, de discipline, het respect... die we krijgen door de uitvoering van de krijgskunst maakt ons in het dagelijkse leven rustiger, meer beheerst en rationeler. Het nadrukkelijker lezen van lichaamstaal en omstandigheden helpt ons sneller en kalmer situaties in te schatten. De controle over ons lichaam en gedachten helpt ons dan weer doortastender te werk te gaan in stresssituaties of crisissituaties. Wij moeten in staat zijn om door onze eigen uitstraling van kalmte en rust andere mensen positief te beïnvloeden.

Discipline

Dit alles is een visie die wij, ikzelf en iedereen voor een groot stuk zelf moeten invullen. Wij als lesgevers, zelfs elke beoefenaar, hebben en krijgen de verantwoordelijkheid toegeschoven om zo eerlijk en zuiver mogelijk te zijn. Hierdoor worden wij voor velen, als uithangbord van de krijgskunst een steun, de basis tot vertrouwen en steun voor anderen. Al moet ik wel bekennen dat dit een moeilijke en zware opdracht is, die in het eigen privé-leven nog het moeilijkst te bewandelen is.